B. M. Kávoviny

História a súčasnosť

História výrobného závodu B. M. Kávoviny sa začala písať v roku 1845, keď bol v pôvodných objektoch závodu situovaný prvý cukrovar v Uhorsku.

Po viacerých zmenách majiteľov a výrobných programov v roku 1920 továreň odkúpila akciová spoločnosť Heinrich Franck a synovia, ktorá ju prebudovala na veľkokapacitnú sušiareň čakanky ; zaviedla pestovanie plodiny čakanky v lokalite Sereď ; vybudovala pražiarne čakanky a obilia ; vybudovala mlynské zariadenie a zaviedla výrobu kávovinových zmesí Melty a Cigórie. To bol začiatok novodobej histórie výrobného závodu Kávoviny v Seredi.

Výrobný podnik bol v roku 1949 znárodnený a počas nasledujúcich 43 rokov prešiel piatimi organizačnými zmenami, ktoré boli spojené s rozširovaním a zmenami výrobného programu.    

V roku 1992 štátny podnik Kávoviny, na základe výberového konania, kúpila slovenská spoločnosť B. M. Kávoviny.
Nasledovalo "desať" úspešných rokov, masívny rozvoj výrobného programu spoločnosti, upevňovanie trhových pozícií a vybudovanie dominantného podielu výrobkov označených ochrannou známkou B. M. Kávoviny v obchodných sieťach v SR. Kvalita výrobkov a grafika obalov získala viaceré ocenenia. V roku 2001 prebehla certifikácia spoločnosti podľa ISO 9002.

V roku 2003 sa spoločníci rozhodli predať všetky svoje práva – ochranné známky a know-how vzájomne konkurenčných výrobkov spoločnosti Dr. Oetker. V roku 2004 spoločnosť zmodernizovala a zmenila grafické stvárnenie svojho loga. Nasledovalo desať ťažkých rokov keď sa spoločnosť venovala výrobe len dvoch pôvodných sortimentných skupín výrobkov a to kávovín a pufovaných výrobkov z ryže.  

V roku 2014 spoločnosť kúpila ochrannú známku Dobrý kuchár a postupne začala znova zavádzať výrobu trvanlivých potravín a prísad na pečenie.

B. M. Kávoviny je slovenská spoločnosť, ktorá je od svojho vzniku zameraná na výrobu tradičných a kvalitných výrobkov zdravého životného štýlu na báze obilnín, čakanky a ryže a trvanlivých potravín.

Sortiment výrobkov označených logom B. M. Kávoviny zahŕňa tradičné:
kávovinové a expandované výrobky

B. M. Kávoviny  to je  TRADÍCIA  A KVALITA

Sortiment výrobkov označených logom Dobrý kuchár zahŕňa tradičné:
prísady na pečenie, pudingy, krémy, šľahačky, zmesi na varenie, škroby a nealko nápoje v prášku

DOBRÝ KUCHÁR  to je  ORIGINALITA  A  KVALITA