Dodacie podmienky

 

Predávajúci dodáva, na základe objednávky kupujúceho, tovar v požadovanom množstve a kvalite, zabalený spôsobom         potrebným na jeho uchovanie a ochranu.

Predávajúci zabezpečuje aby dodaný tovar spĺňal platné právne predpisy SR.

Predávajúci dodáva kupujúcemu spolu s tovarom faktúru, ktorá slúži zároveň ako dodací list.

Predávajúci objednaný tovar posiela do dvoch pracovných dní ( 48 hodín ) od prijatia objednávky. 

Tovar sa stáva vlastníctvom kupujúceho po zaplatení kúpnej sumy v plnej výške. 

Predávajúci objednaný tovar zasiela a dopravuje prostredníctvom Slovenskej pošty (formou listu/balíka).

Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom spôsobe dodania tovaru v zodpovedajúcej cene.

Predávajúci umožňuje osobný odber v pracovných dňoch na adrese B.M. Kávoviny, spol. s r.o., Bratislavská cesta 807/10,

926 01 Sereď, oddelenie " Expedícia", v čase od 8, 00 hod. do 14,00 hod.