Tradícia a kvalita

História výrobného závodu B.M. Kávoviny sa začala písať v roku 1845, keď bol v objektoch závodu situovaný prvý cukrovar v Uhorsku.